Huisregels

Tiendstraat 43. Rotterdam

HUISHOUDELIJKE  REGLEMENT  OPGESTELD VOOR HET BEHEER VAN:

Art 01:  

Je kunt je opgeven als donateur / begunstiger via de website van Stichting Tennisclub Oude Westen (www.tenniscluboudewesten.nl).

Bij inschrijving wordt er om een legitimatiebewijs gevraagd.

Art 02:

De bijdrage is voor het  kalenderjaar  is € 50,00. Het seizoen loopt van 1 april tot 1 april.

Art 03:    

Nieuwe leden onder de 18 jaar mogen alleen van het tennisterrein gebruik maken als er ook een ouder lid aanwezig is.

Art 04:

reservering:

Als u gaat spelen moet u via de WhatsApp reserveren en in ieder geval uw naam doorgeven via de WhatsApp groep als u van het terrein gebruikt maakt.

U dient altijd ter controle legitimatie of  uw lidmaatschapskaartje bij u te hebben.

Art 05 :

Gespeeld wordt van elk heel uur tot het hele uur. U reserveert altijd voor een uur is de baan daarna nog vrij dan kunt u weer een uur doorspelen.

Art 06:

Van de baan kan alleen gebruik gemaakt worden door donateurs of begunstigers.

Art 07:· 

De baan in de Tiendstraat wordt beheerd door: Kees & Ina  Commijs Tiendstraat 41b Tel: 4113942 / 0616258361

De baanbeheerders  houden toezicht op de goede gang van zaken op deze baan.

De baan in de Tiendstraat is alle dagen te gebruiken van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Art 08:   

Je bent verplicht bij het betreden van het terrein altijd het hek achter je dicht doen, en tijdens het tennissen dicht te houden en als je de baan verlaat het hek weer te sluiten.

Art 09:

Laat altijd de baan schoon achter, zet gebruikte stoelen terug en berg slingerende ballen op.

Spoel na gebruik het toilet door.

Art 10:

Het is verboden alcoholhoudende dranken mee naar de baan te brengen.

Het is verboden op de baan (terrein) drugs te gebruiken. (wiet wordt als drug beschouwd)

Het is verboden in het clubhuis te roken.

De voertaal op de tennisclub is de Nederlandse taal.

Art 11: 

Als er een bal over de hekken of schuttingen gaat, haal deze dan niet en ga ook niet naar de bewoners staan te schreeuwen.

Merk je ballen zodat de baanbeheerders ze aan je terug kunnen geven wanneer deze door bewoners worden teruggeworpen.

Art 12: 

Zorg dat je geen geluidsoverlast of wangedrag op de baan veroorzaakt.

Art 13:

Bij schade aan derden (bal door ruit, letsel aan een ander, enz.) is een lid zelf aansprakelijk. De tennisbaan is niet/nooit verantwoordelijk voor schade of letsel wat een lid of anderen oploopt op het terrein van de tennisclub.

Art 14:  

Leden die zich niets van de gemaakte afspraken aantrekken of regelmatig voor overlast zorgen lopen het risico dat hun toegang tot de tennisbaan wordt ingetrokken en zij worden uit de tennisclub verwijderd.

Art 15: 

Van ieder lid mag verwacht worden dat hij / zij per jaar wat werkzaamheden voor de vereniging verricht.

Art 16: 

In situaties waarin deze afspraken niet voorzien beslist het bestuur of de aanwezige baanbeheerder .

Tot ziens bij onze

Tennis Club Oude Westen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *